Go to content

Soustředění

Letní pobytové soustředění Přimda + příměstské Modřany/Břežany

Letní soustředění
Severní 284, 348 06

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ORION 2024

Letní soustředění proběhne opět ve dvou turnusech:
1. Pobytové soustředění Přimda 17. – 23.8. 2024: pro děti narozené 2014 a starší,
není určené pro nejmenší děti z přípravek 1 a 2
Doprava tam vlastní, doprava zpět bude zajištěna autobusy
Cena: bude upřesněno

2. Příměstské soustředění 26.8. – 30.8. 2024 určené pro všechny děti
Modřany – přípravky
Dolní Břežany – ostatní kategorie počínaje mladším žactvem
Pro některé kategorie bude ještě upřesněno
Cena: bude upřesněno

 

Přihlášky pouze přes Sportes kliknutím na odkaz „Přihláška“ v mailu (mail bude rozeslán).
Vygeneruje se předvyplněná přihláška, do které nezasahujte a neupravujte údaje.
Pokud je něco v nepořádku, napište nám to do mailu.
Platbu proveďte podle pokynů níže s použitím VS vygenerovaných po schválení přihlášky
(s výjimkou platby přes fakturu – zde se uvede VS uvedený na faktuře).
Každý týden je nutné přihlásit samostatně!

Informace ke stažení:
LS Břežany:
LS Modřany Přípravky:
LS Modřany Kadetky B:

 

Na co se můžete těšit?

  1. Letní soustředění je zaměřeno na kondiční přípravu a trénink volejbalových dovedností + příprava na soutěže.
  2. Tréninky budou probíhat 3x denně. Trénujeme venku i v hale.
  3. Lékařský dohled je zajištěn po celý pobyt.
  4. Profesionální přístup trenérů a personálu, který se bude starat o hladký průběh soustředění.
  5. Doprovodný program k tréninkům, výlety.

Dokumenty, které je nutné odevzdat u odjezdu

  1. Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané rodiči s datem odjezdu).
  2. Lékařský posudek ke způsobilosti na akce – musí zahrnovat informaci o řádném očkování (lze použít platné potvrzení např. ze ŠVP nebo z táborů). Posudek má platnost 2 roky.
  3. Potvrzení způsobilosti ke sportu – od dětského nebo sportovního lékaře. Potvrzení na sport platí    1 rok! Pokud dítě absolvovalo sportovní lékařskou prohlídku v CSM a odevzdalo zprávu trenérům, není potřeba dokládat.
  4. Kopie kartičky pojišťovny.

Platba

Platba pouze převodem na účet. Každý týden se platí zvlášť.
Platbu proveďte do: bude upřesněno
Účet: 2500704249/2010 (FIO)
Specifický symbol: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.
Variabilní symbol: bude vygenerován aplikací Sportes po schválení přihlášky
(v případě platby přes fakturu použijte VS na faktuře). NUTNO SPRÁVNĚ ZADAT!
Zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte + LS.

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny nebo jiné
organizace, požádejte o vystavení faktury před platbou (v tomto případě použijte VS na faktuře).
Žádosti o vystavení faktury směřujte na orion.monika@seznam.cz (účetní Monika Svobodová)!
Žádost musí obsahovat:
– odběratele (fakturační údaje)
– přesné znění textu, který bude možno do faktury zkopírovat
– částku